ÖZEL EĞİTİM POLİTİKASI

EGEBERK Anaokulu Özel Eğitim İhtiyaçları belirleme üzerine MEB uygulama ilkelerini göz önünde bulundurmayı ve tüm çocuklar için hoş bir karşılamayla uygun öğrenme fırsatları sağlamayı amaçlar.

Özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklar, diğer tüm çocuklar gibi, Anaokuluna veliler ve diğer ilgili çalışanlarla danışıldıktan sonra kabul edilir.

Gözlem yapma ve kayıt tutma sistemimiz çocukların ihtiyaçlarını ve bireysel gelişimlerini izlememize yardımcı olur. Bu kayıtlar planlamayı bilgilendirmek amaçlı kullanılır.

Her yetişkinin özellikle yaş grubuna göre değişen minimum sayıda öğrenciden sorumlu olmasına özen gösterilir. Bu sayede her çocuk yeterince yetişkin ile zaman geçirir ve ilgi görür.

Eğer bir çocuğun ihtiyaçlarının bire-bir çalışan olmadan anaokulunda karşılanmadığı düşünülürse, fazladan çalışan alınmalıdır.

Anaokulu dışından uzman çalışanlarla işbirliği halinde çalışmaktayız. Bunların arasında çocukların özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için pedagog ve pediatrist bulunmaktadır.