ÖZEL EĞİTİM POLİTİKASI

Özel Eğitim Politikası

EGEBERK Anaokulu Özel Eğitim İhtiyaç Politikası belirleme üzerine MEB uygulama ilkelerini göz önünde bulundurularak, tüm okul topluluğuna destek sağlamak ve okuldaki öğrenme kalitesini arttırmak amacıyla fırsatlar sunmayı amaçlar.

Özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklar, diğer tüm çocuklar gibi, Anaokuluna veliler ve diğer ilgili çalışanlarla danışıldıktan sonra kabul edilir.

Gözlem yapma ve kayıt tutma sistemimiz çocukların ihtiyaçlarını ve bireysel gelişimlerini izlememize yardımcı olur. Bu kayıtlar planlamayı bilgilendirmek amaçlı kullanılır.

Her yetişkinin özellikle yaş grubuna göre değişen minimum sayıda öğrenciden sorumlu olmasına özen gösterilir. Bu sayede her çocuk yeterince yetişkin ile zaman geçirir ve ilgi görür.

Bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen düzeyden farklılık gösteren çocuğa destekleyici yaklaşım; anaokulu dışından uzman çalışanlarla birlikte, okul Pedagog ve pediatri uzmanı ile işbirliği yapılarak sağlanmaktadır.

Bu çalışmalara ek olarak okul pedagogumuz öğrencileri desteklemek amacıyla aşağıdaki çalışmaları yapar;

  • Dikkat aktiviteleri,
  • Görsel algı aktiviteleri,
  • Sosyal beceri aktiviteleri,
  • Motor becerileri geliştiren aktiviteler,
  • Grup çalışmaları.

Special Needs Policy

 

The EGEBERK Kindergarten aims to have regard to the MEB Code of Practice on the Identification of Special Educational Needs, and toprovide a welcome and appropriate learning opportunities for all children.

Children with specialneeds, like all other children, are admitted to the Kindergarten after consultation between parents and any other relevant support workers.

Our system of observation and record-keeping enables us to monitor children's needs and progress on an individual basis and these records are used to inform the planning.

We ensure that each adult is specially responsible for adequate number of children which depends on the age-range. So each child receives plenty of adult time and attention.

If it is felt that a child's needs can not be met in the Kindergarten with out the work of a one-to-one worker, we will work in collaboration with experts from outside the kindergarten, the school cooperates with pedagogues and pediatrics specialists.

In addition to these studies, our school pedagogue carries out the following activities in order to support students;

  • Attention activities,
  • Visual perception activities,
  • Social skills activities,
  • Motor development activities,
  • Group works.