ÖZEL İHTİYAÇ VE DAHİL ETME POLİTİKASI

Gerekçe

Özel Egeberk Anaokulu okul öncesi eğitime hazır bulunan tüm öğrencilerin dahil edilmesini ve böylece bizim okul öncesi programımıza bütünüyle erişebilmelerini, katılmalarını ve öğrenmelerini destekler. İnanıyoruz ki, öğrenciler mümkün oldukça yerel değerleri ile eğitimlerine başlamalılar. Farklılıklar Egeberk Anaokulunda değerli görülür ve okul topluluğumuzu güçlendirir. Öğrenciler erişim ve katılımın geniş olduğu bu çevrede farklılıkları kabul etmeyi, dahil etmeyi ve değerini bilmeyi öğrenirler. Politika ve prosedürlerimiz okul topluluğumuzun kültürünü yansıtır ve farklılıklarına ilgilidir. Dahil edici çevrelerin doğal destek ağları oluşturduğuna inanırız. Okulumuz ortak ve işbirlikçi öğrenmeye olduğu kadar çocukları doğal, sürekli, destekleyici ilişkiler kurmaya yönlendirir. Farklı gelişen çocuklar konusunda 'farklı' çok geniş bir yelpazedir ve fark ne olursa olsun en önce ve önemli olanın eğitmenin eğitimi olduğu kanaatindeyiz. Bu sebepten tüm öğretmen kadromuzun sınıf içerisinde farklı gelişen bir çocuğa hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyoruz.

Uygulama

Müfredat

 Dahil edici programımız:

 • Tüm kadronun aileler ve diğer profesyonellerle çalışarak öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çabaladığı destekçi ve olumlu bir ortam oluşturur.
 • Tüm öğrencilerin eğitim kazanımlarına ve öğrenmeye eşit erişimi olduğundan emin olur.
 • Gözlemleme, fotoğraflama, bireysel öğrenme planları ve portfolyolar kullanarak çocukların öğrenme ve gelişimlerini değerlendirir ve belgeler. Başarıları tanır ve kutlar.
 • Güçlü yanlar ve ilgi alanları üzerine odaklanır.
 • Bütün çocuklara bağımsızlığını geliştirme fırsatı sağlar.
 • Olumlu sosyal ilişkilerin gelişimini teşvik eder.
 • Öğrenciler birbirleriyle geçinmeyi, saygı duymayı, duyarlı olmayı, insanlar arasındaki farklılıkları rahatlıkla karşılamayı ve farklılıkların ötesinde benzerlikleri görmeyi öğrenirken yaşam becerileri verir.
 • Öğretmenlere her yıl kendilerini farklı gelişen çocuklarla ilgili geliştirmeleri için fırsatlar sunar.
 • Tüm velilerin bu konuda bilgilendirilmesini ve kaynaştırma öğrencilerinin okul içerisinde hoş karşılanmasını garanti eder.

Pedagoji

Özel ihtiyaçları olan öğrencilerin desteklenmesi için:

 • Okul-içi psikolojik danışmanlık hizmetleri ile değerlendirilir ve müdahale edilir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerine danışılır.
 • Program içinde bir okul-öncesi destek çalışanı öğretmenler ve aile ile ortak iletişim sağlayarak öğrencinin öğrenimi ve katılımına yardımcı olur.
 • Anadili Türkçe olmayan öğrencilere okulun programına erişimini sağlamak için dil desteği sağlanır.
 • Eğitim süreçleri boyunca süreklilik ve kararlılık sağlanmasını sınıf öğretmeni teşvik eder ve sınıf içerisinde öğrencileri gözlemleyerek anekdot kayıtlarıyla veya bireysel görüşme yoluyla veliyi bilgilendirir.
 • 'Ergoterapi', 'duyu bütünleme' gibi güncel öğrenim metotları takip edilerek müfredat ve materyal oluşturulur.