İŞE ALIM POLİTİKASI

EGEBERK Anaokulu olarak okul misyon ve felsefemizi anlayacak, benimseyecek ve vizyonumuzu sahiplenecek kalifiye adaylar ile çalışmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliğini destekliyor ve tüm iş hukuku kanunlarına uygun bir eleme ve işe alım prosedürü ile işliyoruz. 

Bu politika boş pozisyonlar için iş görüşmesi yapacak olan idarecilere kılavuz ve işe başvuru yapacak adaylar için bir açıklama görevi görmektedir. Mülakat soruları iş pozisyonunun gerekliliklerine göre şekillenecektir. 

 

İşe Alım Prosedürleri Nelerdir?

Bir aday havuzu oluşturmak amacıyla sürekli özgeçmişler kabul edilmektedir. Tüm adayların iş başvuru formu doldurması beklenir. Bunun dışında açık bir pozisyon olduğunda iş duyurusu uygun kanallardan yayınlanır. İlk görüşme için adaylar okul müdüründen randevu alır, olumlu geçtiği takdirde ikinci görüşme için okul müdürü okul pedagogu ile birlikte bir mülakat düzenler. Bu mülakatta aday detaylı iş tanımı hakkında bilgilendirilir ve bir kişilik testine tabi tutulur. Sonrasında bu bilgiler ışığında işe alım kararı pedagojik liderlik ekibince verilir. İşe alınan çalışanların teslim etmesi gereken belgeler okul sekreteri tarafından bildirilir ve sağlanması için bir hafta mühlet verilir.

 

Nasıl Nitelikler Arıyoruz?

Bir IB dünya okulları adayı olarak öğrencilerimizin IB öğrenen profili özelliklerini benimsemeleri için çalışıyoruz. Bunun için ilk önce çalışanlarımızın bu özellikleri anlamaları, benimsemeleri ve hayata geçirmeleri çok önemlidir. Ekibimize katılacak aday üyenin aşağıda sıralanan özellikleri taşıyan ve kendini bu konuda geliştirmeyi amaçlayan bir birey olmasını bekliyoruz.

Araştıran-sorgulayan – ömür-boyu öğrenen, sorgulama ve araştırma yürütmede bağımsız, öğrencilerin doğal merakını geliştiren birey;

Bilgili – yerel ve küresel önemi olan kavramların, fikir ve sorunların bilincinde, derin bir bilgi birikimi ve anlayışın peşinde olan birey;

Düşünen – sorunları fark etmek veya çözmek amacıyla, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanan, mantığa ve ahlaka uygun kararlar veren birey;

İletişim kuran – bilgileri ve düşünceleri çeşitli iletişim yollarıyla algılayan ve ifade eden, başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışabilen birey;

İlkeli – doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet duyguları ile hareket eden, birey, toplum ve topluluklara saygılı, kendi davranışlarının ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenen birey; 

Duyarlı – insanların duyguları ve gereksinimleri konusunda hassas ve saygılı olan, kendini başkalarının yerine koyabilen, hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşıyan, başkalarının yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışan birey;

Riski göze alan – alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşan, yeni görev, fikir ve stratejileri keşfetmek için bağımsız bir ruha sahip olan birey;

Açık görüşlü – kendi kültür ve tarihlerini takdir eden, diğer birey ve toplumların değerlerine ve geleneklerine açık olan, farklı bakış açılarını bulmaya, değerlendirmeye ve tecrübelerini geliştirmeye istekli olan birey;

Dengeli – sağlık için zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilen birey; 

Dönüşümlü düşünen – deneyimlerini dikkatle ele alan, öğrenimlerini kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilen birey.