ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI

Öğrenci Kabul Politikası

Özel Egeberk Anaokulu 3-6 yaş gruplarına hizmet veren bir eğitim kurumudur. Okul kontenjanı dahilinde bu yaş gruplarına göre sınıflar oluşturulur. Öğretmenler farklı zeka yapılarına sahip, farklı yeterlilikteki öğrenciler için onların öğrenme becerileri ve biçimlerine göre ders planları hazırlar. Bu sayede okulumuz çok geniş bir öğrenci portföyüne sahip olmuştur. Uluslararası Bakalorya sistemine otorize olmuş bir okul olarak okuldaki tüm öğrenciler İlk Yıllar Programı'na dahildir. Uluslararası-bilince sahip, araştıran sorgulayan, açık görüşlü, bilgili, duyarlı, düşünen, dengeli,  riski göze alan, iletişim kuran, ilkeli ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmek amacıyla her öğrenciyi kapsayıcı bir müfredat işlenir.

 

Öğrenci Yaş Aralığı Sınıflandırması

 

36-48 Aylık

Okul Öncesi  Anaokulu (4 Yaş)

48-60 Aylık

Okul Öncesi  Anaokulu (5 Yaş)

60-72 Aylık

Okul Öncesi  Anaokulu (6 Yaş Hazırlık)

 

Kayıt zamanı

Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtlar, ilköğretim kurumları kayıtları ile birlikte başlar ve çalışma takviminde belirtilen zamanlarda e-okul sistemi üzerinden aday kayıt bölümüne yapılır. Aday kayıtları, Eylül ayının sonuna kadar kesin kayda dönüştürülür ve çocuklara okul numarası verilir. Çocukla ilgili işlemler e-okul sisteminde okul numarası ile de takip edilebilir. Bu numara, çocuğun okuldan ilişkisi kesilinceye kadar başka bir çocuğa verilmez.

 

Öğrenci Kabul-Kayıt Aşamaları

Ziyaret ve Tanışma

Aday veli öğrenci eşliğinde okulu ziyarete gelir. Eğitim yılının herhangi bir dönemi bu ziyaret için uygundur. Tanışma için okul ile irtibata geçilip randevu alınabilir. İrtibat için okulun telefon numarasına web-sitesinden ulaşılabilir ve okula davet edilir. Okul pedagogu ve Okul müdürüyle tanışma sırasında okulun felsefesi ve eğitim programıyla ilgili bilgi verilir. Arkasından aday veliye  okul tesisi gezdirilir, veli bölümlerle ilgili bilgilendirilir.

 

Öğrenci Tanıma Prosedürleri, Başvuru ve Kayıt   

Veli kayıt için başvuru yapmak ister ise;

 • Okula kayıt gözlem formları doldurulur.
 • Okula kaydı yaptırmak istenen öğrenci psikolojik danışma ve rehberlik bölümü tarafından görüşmeye davet edilir
 • Öğretmen - Veli görüşmeleri düzenlenir.
 • Bu bilgiler doğrultusunda öğrencinin yaş grubuna uygun, kontenjanı müsait sınıfa yerleştirilmesi için hazırlıklara başlanır.
 • Okul ücreti ve ödeme planı için velinin muhasebeyle görüşmesi istenir.
 •  Kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen evrakları teslim etmesi gerekir.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Velinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf
 • Aşı kartı fotokopisi
 • İdrar tahlili
 • Sağlık raporu

 

Özel Eğitim Durumu

Okul özel eğitim hizmeti vermemektedir. Fakat öğrencinin öğrenme zorluğu veya özel eğitime ihtiyaç duyduğu kayıt sonrasında tespit edilirse veli ile görüşülerek bir karara varılır.Bu öğrencilerin öğrenme süreci okulumuz öğretim ve öğrenme yaklaşımıyla desteklenmektedir. Okulumuzda aşağıda belirtilen farklı gelişim gösteren öğrenci gruplarına ait öğrenciler bulunabilir.

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Dil ve konuşma bozukluğu
 • Sosyal uyum problemleri
 • Davranış bozukluğu
 • Kaygı bozukluğu
 • Özel öğrenme güçlüğü

 

Ara Dönem ve Ara Sınıf Kaydı

Okul açık kontenjan bulunduğu müddetçe ara dönem ve ara sınıf kaydı alabilir. Bu durumda da aynı öğrenci kabul-kayıt aşamaları geçerlidir. Öğretmen öğrencinin bilişsel ve öğrenme durumunu tespit ederek, sınıfın öğrenme deneyimine dahil eder.

 

Öğrenci Kaydının İptali

Öğrenim dönemi devam ederken öğrencinin bir sebepten dolayı okuldan ayrılması gerekir, kayıt iptali istenirse, o zamana dek öğrencinin okula devam ettiği günler okul ücretinden çıkarılır ve kalan kısmın ücreti veliye iade edilir.