ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI

ÖĞRENCİ KABUL POLİTİKASI

 

Özel Egeberk Anaokulu 3-6 yaş gruplarına hizmet veren bir eğitim kurumudur. Okul kontenjanı dahilinde bu yaş gruplarına göre sınıflar oluşturulur. Öğretmenler farklı zeka yapılarına sahip, farklı yeterlilikteki öğrenciler için onların öğrenme becerileri ve biçimlerine göre ders planları hazırlar. Bu sayede okul çok geniş bir öğrenci portföyüne sahiptir. Uluslararası Bakalorya otorize olmuş bir okul olarak okuldaki tüm öğrenciler İlk Yıllar Programı'na dahildir. Uluslararası-bilince sahip, araştıran sorgulayan, açık görüşlü, bilgili, duyarlı, düşünen, dengeli,  riski göze alan, iletişim kuran, ilkeli ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmek amacıyla her öğrenciyi kapsayıcı bir müfredat işlenir.

 

Öğrenci Yaş Aralığı Sınıflandırması

 

36-48 Aylık

Okul Öncesi  Anaokulu (4 Yaş)

48-60 Aylık

Okul Öncesi  Anaokulu (5 Yaş)

60-72 Aylık

Okul Öncesi  Anaokulu (6 Yaş Hazırlık)

 

Kayıt zamanı

 

Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtlar, ilköğretim kurumları kayıtları ile birlikte başlar ve çalışma takviminde belirtilen zamanlarda e-okul sistemi üzerinden aday kayıt bölümüne yapılır. Aday kayıtları, Eylül ayının sonuna kadar kesin kayda dönüştürülür ve çocuklara okul numarası verilir. Çocukla ilgili işlemler e-okul sisteminde okul numarası ile de takip edilebilir. Bu numara, çocuğun okuldan ilişkisi kesilinceye kadar başka bir çocuğa verilmez.

 

Öğrenci Kabul-Kayıt Aşamaları

Ziyaret ve Tanışma

 

Aday veli öğrenci eşliğinde okulu ziyarete gelir. Eğitim yılının herhangi bir dönemi bu ziyaret için uygundur. Tanışma için okul ile irtibata geçilip randevu alınabilir. İrtibat için okulun telefon numarasına web-sitesinden ulaşılabilir ve okula davet edilir. Okul pedagogu ve Okul müdürüyle tanışma sırasında okulun felsefesi ve eğitim programıyla ilgili bilgi verilir. Arkasından aday veliye  okul tesisi gezdirilir, veli bölümlerle ilgili bilgilendirilir.

 

Öğrenci Tanıma Prosedürleri, Başvuru ve Kayıt

           

Veli kayıt için başvuru yapmak ister ise;

 

 • Okula kayıt gözlem formları doldurulur.
 • Okula kaydı yaptırmak istenen öğrenci psikolojik danışma ve rehberlik bölümü tarafından görüşmeye davet edilir
 • Öğretmen - Veli görüşmeleri düzenlenir.
 • Bu bilgiler doğrultusunda öğrencinin yaş grubuna uygun, kontenjanı müsait sınıfa yerleştirilmesi için hazırlıklara başlanır.
 • Okul ücreti ve ödeme planı için velinin muhasebeyle görüşmesi istenir.
 •  Kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen evrakları teslim etmesi gerekir.

 

Gerekli Belgeler:

 • Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Velinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf
 • Aşı kartı fotokopisi
 • İdrar tahlili
 • Sağlık raporu

 

Özel Eğitim Durumu

 

Okul özel eğitim hizmeti vermemektedir. Fakat öğrencinin öğrenme zorluğu veya özel eğitime ihtiyaç duyduğu kayıt sonrasında tespit edilirse veli ile görüşülerek bir karara varılır.Bu öğrencilerin öğrenme süreci okulumuz öğretim ve öğrenme yaklaşımıyla desteklenmektedir. Okulumuzda aşağıda belirtilen farklı gelişim gösteren öğrenci gruplarına ait öğrenciler bulunabilir.

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Dil ve konuşma bozukluğu
 • Sosyal uyum problemleri
 • Davranış bozukluğu
 • Kaygı bozukluğu
 • Özel öğrenme güçlüğü

 

Ara Dönem ve Ara Sınıf Kaydı

 

Okul açık kontenjan bulunduğu müddetçe ara dönem ve ara sınıf kaydı alabilir. Bu durumda da aynı öğrenci kabul-kayıt aşamaları geçerlidir. Öğretmen öğrencinin bilişsel ve öğrenme durumunu tespit ederek, sınıfın öğrenme deneyimine dahil eder.

 

Öğrenci Kaydının İptali

 

Öğrenim dönemi devam ederken öğrencinin bir sebepten dolayı okuldan ayrılması gerekir, kayıt iptali istenirse, o zamana dek öğrencinin okula devam ettiği günler okul ücretinden çıkarılır ve kalan kısmın ücreti veliye iade edilir.

 

ADMISSIONS POLICY

 

The Private School of Egeberk Kindergarten is an institution offering education for groups of 3-6 ages. Regarding these age groups, the classes are divided by the school quota for each class. Teachers prepare corresponding lesson plans for students of different intelligence structures and competences with different types of learning and skills. Thus the school owns a variable set of students. As an authorized IB world school, all children in the school are involved in the Primary Years Programme. For bringing out the IB learner profile (inquiring, open-minded, knowledgeable, caring, thinking, risk-taking, communicating, principled, reflective) in individuals that bear international-mindedness; school implements a curriculum that is inclusive to every student.

 

 

Classification of Students' Age Group

 

36-48 Months

Nursery II (Age 3-4)

48-60 Months

Pre-school (Age 4-5)

60-72 Months

Kindergarten (Age 5-6)

 

 

 

Registration time

 

Enrollment in pre-school institutions starts at the same time with primary school education institutions and is made to the candidate registration department through the e-school system at the times specified in the working calendar. Candidate registrations are converted to final registration by the end of September and children are given a school number. The transactions related to the child can also be followed by the school number in the e-school system. This number will not be given to another child until the child has been dismissed from school.

 

 

Student Admission-Registration Stages

 

Visits and Introduction

 

The candidate parent visits the school with the student. Any time in the school year is appropriate for this visit. An appointment can be made for the introduction by calling the school. Telephone numbers can be easily reached through school's web-site and invited to school. Information about the school's philosophy, curriculum, daily schedule and logistics is given in the process of meeting with the school pedagogue and the head of school. Then the candidate parent is accompanied while walking around the school facilities and learning about every area.

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Recognition Procedures, Application and Enrollment

 

If the parent wishes to apply for registration;

 

 • They will fill in a School enrollment observation form
 • They will be invited to bring the child  to be seen by the psychological counseling and guidance department
 • Teacher - Parent meetings are organized.
 • Along with this information, preparations are made for placing the student in the appropriate class for the age group.
 • The parent is asked to see the accounting office regarding the fee and payment options.
 • Following documents are needed for the registration process to complete.

 

Required Documents:

 

 • A photocopy of student’s ID
 • 6 photographs suitable for a document
 • Photocopy of students vaccine record
 • Urine analysis
 • Health report

 

Conditions of Special Education

 

The school is not responsible for special education. Decisions about the student with a learning disorder or special education needs is always made after discussing the situation with the parent of the student who is admitted regarding the integration policies of the Ministry of Education. The learning process of these students is supported by the teaching and learning approach of our school. In our school, you may find different evolving students belonging in different groups from below

 

 • Lack of concentration and hyperactive
 • Language and speech disorder
 • Social cohesion problems
 • Conduct disorder
 • Anxiety disorder
 • Special learning difficulties

 

 

Enrollment in Mid-term and Mid-classes

The school welcomes any student in mid-term and to mid-classes as long as the quota allows. Under these circumstances, the same stages of admissions and registration are valid. Teacher determines the new student's cognitive and educational status and includes the student in the learning experience of the class.

 

Cancellation of Student Registration

For any reason, if a student wishes to leave the school while the registered school year is ongoing, and a cancellation of registration is asked, then all the school days the student attended are subtracted from the enrollment fee and the rest is returned to the parent.