BİYOÇEŞİTLİLİK

Biyoçeşitlilik Araştırma Projesi

Toplam 10 ülkenin katılacağı projede, biyolojik çeşitlilik kapsamında okul bahçesi ve çevresinde yer alan bitki ve hayvan türleri (flora-fauna) üzerinde  yoğunlaşılacaktır. Proje sürecinde öğretmen ve öğrencilere çeşitli dokümanlar gönderilecek  ve oluşan değişimi gözlemleyebilmek için eğitim-öğretim yılı başı ve sonunda çeşitli anketler düzenlenecektir. Proje 5 yıl boyunca sürecektir. Bu süreçte, oluşan bilinç düzeyi, gelişim ve farklılıkları gözlemleyebilmek için katılımcı okulların projeye devam etmesi projenin başarısını olumlu etkileyecektir. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılının pilot yıl olacağı ve ilk yıl sadece 5-6-7. yaş gruplarının (gözlemciler) dahil olacağı projeye daha sonraki yıllarda diğer yaş grupları da dahil edilecektir :

• 5-6 yaş, gözlemciler

• 6-7 yaş, kaşifler

• 7-8 yaş, düşünürler

• 8-9 yaş, koleksiyoncular

• 9-10 yaş, araştırmacılar

• 10-11 yaş, bitki dedektifleri