İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Egeberk Özel Eğitim Hizmetleri Anaokulu İşletmeciliği San.Tic.Ltd.Şti.,

Faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
  • Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,
  • İş güvenliği ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak,