IB PYP NEDİR?

IB (Uluslararası Bakalorya) Organizasyonu

1968 yılında kurulan bu organizasyon kar amacı gütmeyen uluslararası saygın bir eğitim kuruluşudur. Öğrencilerle hızla küreselleşen dünyaya ayak uydurabilmek için gerekli becerileri geliştirmek üzere kurgulanmış programlar sunmaktadır. Dünya çapında bu programları uygulayabilmek için organizasyon tarafından yetkilendirilmiş bir uluslararası dünya okulları ağı mevcuttur. Bu okullar uyguladıkları programların eğitim, pedagojik liderlik ve öğrenci başarısı alanlarındaki yüksek standartlarını geliştirerek sürdürmek ile yükümlüdürler.

Organizasyonun misyonu şöyledir:

“Uluslararası Bakalorya Organizasyonu, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunacak sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, IBO, okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak zorlu uluslararası eğitim ve ölçme-değerlendirme programları geliştirir. Bu programlar, dünyanın dört bir yanındaki öğrencileri, farklı olmanın haklı olmayı etkilemeyeceğini bilen faal, merhametli ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş öğrenciler olmaya teşvik eder.” (IBO)

PYP Nedir?

IB PYP (Primary Years Programme) – İlk Yıllar Programı- 3 -10 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış uluslararası ilköğretim okulları için ilk müfredat çerçevesidir. Müfredat ve öğretim metodları yoluyla güvenli ve teşvik edici bir ortamda her bir çocuğun entelektüel, duygusal ve fiziksel potansiyelini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası bakış açısı: PYP’nin arkasındaki yönlendirici güç uluslararası bilinç felsefesidir. IB’nin misyon bildirisi dünya vatandaşı olduğunu kabullenen ve dünyada değişiklikler yapmaya istekli genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bütünleşik: Matematik, dil, fen bilgisi, sosyal bilgiler, bilgi teknolojileri, müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ders alanları, öğrencilerin konular arasında bağlantılar kurmasına yardımcı olmak ve böylece daha etkili bir öğrenme sağlamak amacıyla disiplinlerüstü temalar aracılığıyla öğretilir.

Bireyselleştirilmiş: Öğrenme ve öğretme öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılır. Öğrencilerden okul hayatı, ev hayatı ve dünyada hayat arasında bağlantılar kurmaları istenir. Bu bağlantılar uluslararası bilince katkıda bulunan tutumların gelişimini sağlar. PYP düşünme, iletişim, sosyal, araştırma ve özyönetim becerilerini besler. Öğrenciler öğrendiklerini okul topluluğuna, yerel topluma ve küresel topluma hizmet yoluyla uygulamaya teşvik edilirler.

PYP 5 temel öğeden oluşan bir müfredat temeli sunar:

Bilgi – matematik, dil, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve sanat dersleri konu içerikleri

Kavramlar – disiplinler içerisinde ve üzerinde zaman veya mekan fark etmeksizin evrensel önem taşıyan fikirler. Kavramlar sorgulamayı yönlendiren sorular olarak sunulur.

Beceriler – düşünme, sosyal etkileşimler, iletişim, özyönetim ve araştırma üzerine belirli kabiliyetler

Tutumlar – yönelimler, değerler, inançlar ve öğrenmeye karşı duygular

Eylem – dünyada değişiklikler yapma

IB Öğrenen Profilleri

 

IB öğrenen profili IB Dünya okulları tarafından değer verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerle birlikte hedeflenen, toplumsal anlamda dünya vatandaşı olma bilincine sahip, gezegenimizi koruma sorumluluğunu herkesle birlikte paylaştığının farkında olan, uluslar arası platformda düşünce sahibi bireyler yetiştirerek daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olmaktır. Öğrenciler bu sayede yerel, ulusal ve küresel anlamda bir dünya vatandaşı olarak yetişir.


DUYARLI

Duyarlılık, merhamet ve saygı gösteriyoruz. Hizmete bağlılık gösteriyoruz ve başkalarının hayatında ve etrafımızda olumlu bir fark yaratmak için harekete geçiyoruz.

 

İLETİŞİM KURAN

Kendimizi birden daha fazla dilde ve birçok şekilde öz güvenli ve yaratıcı olarak ifade ediyoruz. Etkin şekilde dayanışma kuruyor, diğer birey ve grupların bakış açılarına dikkatlice kulak veriyoruz.

 

ARAŞTIRAN – SORGULAYAN

Merakımızı besliyor, sorgulama ve araştırma becerilerimizi geliştiriyoruz. Tek başına ve başkalarıyla nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Hevesle öğreniyor ve hayat boyunca öğrenme sevgimizi koruyoruz.

 

BİLGİLİ

Kavramsal anlamayı geliştiriyor ve kullanıyor, farklı disiplinler hakkında yeni bilgiler keşfediyoruz. Yerel ve evrensel açıdan anlam ifade eden konular ve fikirlerle ilgileniyoruz.

 

İLKELİ

Doğruluk, dürüstlük ve adalet duygusu ile her yerde insan hakları ve onuruna saygıyla hareket ediyoruz. Hareketlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alıyoruz.

 

RİSKİ GÖZE ALAN

Belirsizliğe karşı sağduyu ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirleri ve yenilikçi stratejileri keşfederken bağımsız ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında çalışkan ve dayanıklıyız.

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

Dünyayı ve kendi fikirlerimiz ile tecrübelerimizi düşünceli bir şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenimimizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek üzere güçlü ve zayıf noktalarımızı anlamaya çalışıyoruz.

 

DÜŞÜNEN

Analiz ederken kritik ve yaratıcı düşünceyi kullanıyor ve karmaşık sorunlara karşı sorumluluk duygusuyla harekete geçiyoruz.

 

AÇIK GÖRÜŞLÜ

Kendi kültürümüzü ve kişisel hikâyelerini, başkalarının değer yargıları ve gelenekleriyle eleştirel olarak takdir ediyoruz. Birden çok bakış açısı arıyor ve değerlendiriyoruz ve tecrübelerimizden ders alıyoruz.

 

DENGELİ

Kendimiz ve başkalarının refahı için hayatlarımızın zihinsel, fiziksel ve duygusal olmak üzere farklı yönlerini dengelemenin öneminin farkındayız. Diğer insanlar ve içinde yaşadığımız dünyaya bağlılığımızın bilincindeyiz.