KÜTÜPHANE POLİTİKASI

Kütüphane Politikasının Amacı;

Kütüphane, bilgi ve teknoloji merkezli, yaşam boyu öğrenme etkinliği içinde ulusal çapta yer almayı sağlayan, öğrencilerin öğrenirken kütüphane hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gereken her türlü çalışmayı gerçekleştirmekte önder olmaktır.

 

Kütüphane İlke ve Standartları

  • Okul kütüphanemizin açık, uygulanabilir ve yazılı bir politikası vardır.
  • Okul kütüphanemiz bu politika çerçevesinde planlı bir şekilde yönetilmektedir.
  • Okul kütüphane politikamız belirli aralıklarla gözden geçirilip, güncellenmektedir.
  • Okul kütüphanesi ve sorumluları, eğitim-öğretim çalışmalarınınbir parçası olarak kabul edilir.

 

Kütüphane Kuralları

  • Okul kütüphanemizin ayrıntılı bir yönergesi vardır.
  • Yönergeler okul idaresinin bilgisi dahilinde, kütüphane sorumlusu tarafından hazırlanmıştır.
  • Kütüphane kuralları, okul öncesi grubu öğrencilerin anlayacağı bir dilde hazırlanmıştır.
  • Okul kütüphane hizmetlerinde bilginin etik kullanımı için geliştirilen ilkelerin öğretilmesine de yer verilmektedir.
  • Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme kültürü ve okuma alışkanlığı kazanmaları, öğretmenlerin mesleki çalışmalarında kullanabilecekleri bilgi kaynaklarına erişimleri için kütüphane hizmetleri her bir kullanıcının gereksinimlerini tam olarak karşılayacak biçimde sağlanmaktadır.